Betonarbjede

Her er lidt af det vi har beskæftiget os med indenfor betonarbejde: